Vaardigheden en leerdoelen

Met Klooikoffers als middel kun je aan allerlei vaardigheden werken. Mirjan Albers van Cubiss heeft ze op een rij gezet. Geweldig! Klooikoffers zijn niet in een leerlijn ondergebracht en dat is met opzet. Juist in maakonderwijs is het het best zelf te bepalen of en hoe je de koffers kunt inzetten in je klas of school. Gebruik de informatie van Mirjan als inspiratie!

Het is een lange pagina, dit staat er allemaal op:

 • Groep 1 en 2: Klooikoffer 5: make.do
 • Groep 3 en 4: Klooikoffer 1: striptang, Klooikoffer 2: lijmpistool, Klooikoffer 6: meten is keten
 • Groep 5 en 6: Klooikoffer 1: striptang, Klooikoffer 3: soldeerbout, Klooikoffer 4: scherpe messen, Klooikoffer 6: meten is keten
 • Groep 7 en 8: Klooikoffer 6: meten is keten

We gaan in op het pedagogisch kader, de kerndoelen (SLO), 21e eeuwse vaardigheden (Kennisnet en Mediawijzer.net) en de mediawijsheidscompetenties (Mediawijzer.net).


Groep 1 en 2, Klooikoffer 5: make.do

Pedagogisch kader

 • Kijk, ik voel, denk en ontdek (motorisch-zintuigelijke competentie)
 • Kijk, we doen het samen (sociale competentie)

Kerndoelen

 • 1, Nederlands: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 • 2, Nederlands: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • 35, Oriëntatie op jezelf en de wereld: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
 • 37, Oriëntatie op jezelf en de wereld: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
 • 54, Kunstzinnige oriëntatie: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

21ste eeuwse vaardigheden

 • problemen oplossen
 • creatief denken
 • samenwerken

Mediawijsheidcompetenties

 • C1: informatie vinden en verwerken; kan een keuze maken uit pictogrammen
 • C2 Content creëren; gebruikt eenvoudige toepassingen om eigen content te creëren

Groep 3 en 4, Klooikoffer 1: striptang, Klooikoffer 2: lijmpistool, Klooikoffer 6: meten is keten

Pedagogisch kader

 • Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar, alles kan! Ik kijk, ik doe en ik ervaar alles.

Kerndoelen

 • 2, Nederlands: de leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • 24, Rekenen/wiskunde: de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
 • 25, Rekenen/wiskunde: de leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.
 • 32, Rekenen/wiskunde: de leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
 • 39, Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 • 44,Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
 • 56, Kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

21ste eeuwse vaardigheden

 • problemen oplossen
 • creatief denken
 • computational thinking

Mediawijsheidcompetenties

 • C2 Content creeren
 • G2 Orienteren binnen mediaomgevingen
 • G1 Apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden

Groep 5 en 6, Klooikoffer 1: striptang, Klooikoffer 3: soldeerbout, Klooikoffer 4: scherpe messen, Klooikoffer 6: meten is keten

Pedagogisch kader

 • Het brein is minder flexibel en kan niet meer alle kanten op, er ontstaat ruimte voor redeneren en abstract denken. Ik redeneer en denk, en weet hoe iets werkt.

Kerndoelen

 • 2, Nederlands: de leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • 3, Nederlands: de leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
 • 33, Rekenen/wiskunde: de leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
 • 39, Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 • 42, Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
 • 55, Kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

21ste eeuwse vaardigheden

 • creatief denken
 • problemen oplossen
 • samenwerken

Mediawijsheidcompetenties

 • B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden
 • G1 Apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • G2 Oriënteren binnen mediaomgevingen
 • C2 Content creëren

Groep 7 en 8, Klooikoffer 6: meten is keten

Pedagogisch kader

 • De wereld wordt groter door verkenning. Het inlevingsvermogen ontwikkelt zich en ze begrijpen en leren strategieën toe te passen. Ik verken, ontwikkel, denk over denken en begrijp.

Kerndoelen

 • 2, Nederlands: de leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • 3, Nederlands: de leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
 • 4, Nederlands: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
 • 39, Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 • 42, Oriëntatie op jezelf en de wereld: de leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
 • 52, Oriëntatie op jezelf en de wereld: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
 • 55: Kunstzinnige oriëntatie: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

21ste eeuwse vaardigheden

 • zelfregulering
 • creatief denken
 • problemen oplossen

Mediawijsheidcompetenties

 • B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden
 • G1 Apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • G2 Oriënteren binnen mediaomgevingen
 • C2 Content creëren
 • S1 Reflecteren op het eigen mediagebruik